Cito Eindtoetstrainingen 2019

 

 Een hele belangrijke toets waarin rekenen, taal, begrijpend lezen en studievaardigeheden worden getoetst. De uitslag van de eindtoets zegt veel over de leervorderingen.

 

 

Om zo goed als mogelijk voorbereid te zijn op deze eindtoets biedt DeHuisWerkCoach LeidscheRijn vanaf december 2018 Cito Eindtoetstrainingen rekenen aan. Deze worden individueel en bijvoorkeur op uw woonadres gegeven. De Cito eindtoetstraining duurt maximaal 10 weken en start op maandag 2 december a.s.De einddatum is vrijdag 7 februari 2014. Deze trainingen duren 1 uur en 15 minuten per keer en de kosten bedragen € 20,00 per keer. Wanneer deze training gedurende 10 weken achtereen wordt gevolgd bedragen de totale kosten € 160,00 bij betaling ineens en vooraf. Het is mogelijk deze 10 weken training in 3 termijnen te betalen van ieder € 55,00. De termijnen dienen vooruit te worden voldaan voor aanvang van de eerste training. Deze 10 weken training is vol, wel nog losse trainingslessen mogelijk, kosten € 20,00.

 

 

Het is ook mogelijk om de Cito Eindtoetstraining te combineren met een  wekelijkse bijles. Bij combinatie van 1 uur bijles en 1x per week Cito Eindtoetstraining bedragen de gezamelijke kosten € 30 per week. Indien 10 weken achtereen de combinatie training/bijles wordt geboekt, bedragen de totale kosten € 262,50 bij betaling ineens en vooraf.Bij betaling in 3  termijnen berdagen de kosten per termijn € 90,00. De termijnen dienen bij vooruitbetaling worden voldaan, voor aanvang van de eerste les. De 10 weken combi-training is vol, wel nog losse combi-lessen mogelijk voor € 30,00.

 

 

Geef op het formulier duidelijk aan of u belangstelling hebt in de Cito Eindtoetstraining 2014 al dan niet in combinatie met een wekelijkse bijles.

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb