Entreetoets groep7

 

In de maanden april en mei van dit jaar zullen op de meeste basisscholen in Utrecht de Cito Entreetoetsen worden afgenomen.

 

 

Met de Cito Entreetoetsen in groep 7 worden de vaardigheden van uw kind op de vakgebieden taal, rekenen-wiskunde en studievaardigheden gemeten. De Entreetoets wordt gezien als belangrijke voorspeller voor de resultaten van de Cito Eindtoets basisonderwijs in groep 8. Het tijdig opsporen van eventuele kennishiaten geeft de leerkracht (en ouders!) meer tijd om extra instructie en oefening te geven in de aanloop naar deze belangrijke CITOTOETS in groep 8.

 

 

De Entreetoetsen zijn een onderdeel van het leerlingvolgsysteem. De Entreetoetsen vormen samen met de LVS-toetsen en de Cito Eindtoets Basisonderwijs een compact, compleet en overzichtelijk volgsysteem: het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS). Met dit volgsysteem is een objectief beeld te vormen van de vorderingen van uw kind.

 

 

DeHuisWerkCoach LeidscheRijn heeft een training om uw kind voor te bereiden op de Entreetoets. Deze training kan uw kind zelfstandig onder uw begeleiding en toezicht volgen of onder begeleiding van DeHuisWerkCoach LeidscheRijn.

 

 

De kosten voor een training zonder begeleiding van DeHuisWerkCoach LeidscheRijn kost per vakgebied taal of rekenen € 10,00. Een training onder begeleiding van DeHuisWerkCoach LeidscheRijn duurt 6 weken. In deze 6 weken wordt 2x per week 1 uur een individuele training gegeven aan uw kind. De kosten bedragen € 30,00 per week, bij betaling ineens bedragen de kosten € 150,00.

 

 

Geef op het formulier aan op welke wijze u de training voor de Entreetoets wilt afnemen.